คลังลุยเก็บภาษีคริปโท พร้อมเดินหน้าศึกษาภาษีหุ้น

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

คลังลุยเก็บภาษีคริปโท หลังออกคู่มือแนะนำการเสียภาษีเงินได้จากการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเดินหน้าศึกษาภาษีหุ้น หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความชัดเจน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้ออกคู่มือคำแนะนำการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) สำหรับผู้มีรายได้จากการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้มีรายได้จากการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี ก็ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายในฐานะมีรายได้ โดยกรมสรรพากร ได้จัดเก็บภาษีมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

“คู่มือการจ่ายภาษีเงินได้สำหรับผู้มีรายได้จากคริปโทเคอร์เรนซี จะมีลักษณะเดียวกันกับภาษีหุ้น ขณะที่ภาษีหุ้น ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะจัดเก็บเมื่อใด เนื่องจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษา และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาหารือในเรื่องภาษีหุ้นด้วย ขณะเดียวกันกรมสรรพากร กำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจกับผู้เสียภาษีให้มากขึ้น”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ขณะนี้มีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเสียภาษีคริปโทเคอร์เรนซี และเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างมาก โดยอัตราภาษี 15% นั้น เป็นภาษี หัก ณ ที่จ่ายต่อการธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี เพียงแต่รายได้จากคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด จะต้องนำมายื่นแบบเสียภาษี ซึ่งอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 0-35% คิดเป็นอัตราก้าวหน้า

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากร จะพยายามทำความเข้าใจกับผู้มีรายได้จากคริปโทเคอร์เรนซี ตามคู่มือที่กรมสรรพากรได้ชี้แจงไปแล้ว

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance