กสิกรฯ-ไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

 

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2564-3 มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 9,700 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,200 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาค จำนวน 5,500 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 850 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,900 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26,300 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 12,000 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาค จำนวน 14,300 ล้านบาท

ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งสำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า จำนวน 50,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนเริ่มมีการจับจ่ายจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ดีขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงปีใหม่ รวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศ โดยแบ่งเป็นตู้เอทีเอ็ม จำนวน 37,000 ล้านบาท และสาขา จำนวน 13,000 ล้านบาท โดยปัจจุบัน (ณ เดือน ธ.ค.64) ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 798 สาขา มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 11,879 เครื่อง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket